Tomografia de Coherència Òptica (OCT)

La Tomografia de Coherència Òptica (OCT) s’ha convertit en una eina oftalmològica de gran valor per a l’estudi de patologia, tant retiniana com glaucomatosa i còrnia. L’OCT és una tècnica que pràcticament ens permet fer una biòpsia de la retina, més concretament de la màcula, però sense haver de operar ni obrir l’ull ja que és un tall òptic realitzat amb làser. S’utilitza bàsicament per a l’estudi de les maculopaties, DMAE, edemes maculars, lesions de nervi òptic, etc. i el control de tractaments intravitris com són el Lucentis i el Abastin.Se tracta d’una tècnica de visualització que basant-se en els principis de la coherència òptica permet generar imatges de l’interior del globus ocular mitjançant l’ús de feixos de llum de làser. Aquest feix és capaç de penetrar en els teixits observats, generant reflexos interns en el mateix que són captats i processats. D’aquesta manera es poden obtenir imatges seccionals dels components tissulars fins a certa profunditat, obtenint imatges que recorden en certa manera a les d’una biòpsia. A partir del processament de la informació capturada pel sistema es poden realitzar mesuraments quantitatius del gruix i amplitud dels teixits analitzats.

Especialitats:

Mútues:

  • ADESLAS
  • ASEFA SALUD
  • ASISA
  • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
  • GENERALI
  • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
  • GRUPO HNA
  • DIVINA PASTORA SEGUROS
  • SANITAS