Topografia

La topografia corneal és una eina diagnòstica computeritzada que crea un mapa tridimensional de la superfície corba de la còrnia. La còrnia és la part transparent més externa de l’ull que té forma de volta i la grandària és similar al diàmetre de l’iris (zona acolorida de l’ull). El gran avantatge de la topografia corneal sobre altres mètodes és la seva facilitat per detectar irregularitats cornials invisibles per mitjà de la majoria dels exàmens convencionals.

Especialitats:

Mútues:

 • ADESLAS
 • ASEFA SALUD
 • ASISA
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • GENERALI
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • GRUPO HNA
 • DIVINA PASTORA SEGUROS
 • SANITAS

Biometria

La biometria òptica és l’estàndard actual per al càlcul de la potència de les lents intraoculars (LIO) en la pràctica clínica. La biometria òptica és un mètode automatitzat, no invasiu i altament precís per mesurar les característiques anatòmiques de l’ull. Disposar d’unes mesures precises és fonamental per a determinar la potència correcta d’una LIO abans d’implantar-la durant la cirurgia de cataracta.

Especialitats:

Mútues:

 • ADESLAS
 • ASEFA SALUD
 • ASISA
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • GENERALI
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • GRUPO HNA
 • DIVINA PASTORA SEGUROS
 • SANITAS

Tomografia de Coherència Òptica (OCT)

La Tomografia de Coherència Òptica (OCT) s’ha convertit en una eina oftalmològica de gran valor per a l’estudi de patologia, tant retiniana com glaucomatosa i còrnia. L’OCT és una tècnica que pràcticament ens permet fer una biòpsia de la retina, més concretament de la màcula, però sense haver de operar ni obrir l’ull ja que és un tall òptic realitzat amb làser. S’utilitza bàsicament per a l’estudi de les maculopaties, DMAE, edemes maculars, lesions de nervi òptic, etc. i el control de tractaments intravitris com són el Lucentis i el Abastin.Se tracta d’una tècnica de visualització que basant-se en els principis de la coherència òptica permet generar imatges de l’interior del globus ocular mitjançant l’ús de feixos de llum de làser. Aquest feix és capaç de penetrar en els teixits observats, generant reflexos interns en el mateix que són captats i processats. D’aquesta manera es poden obtenir imatges seccionals dels components tissulars fins a certa profunditat, obtenint imatges que recorden en certa manera a les d’una biòpsia. A partir del processament de la informació capturada pel sistema es poden realitzar mesuraments quantitatius del gruix i amplitud dels teixits analitzats.

Especialitats:

Mútues:

 • ADESLAS
 • ASEFA SALUD
 • ASISA
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • GENERALI
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • GRUPO HNA
 • DIVINA PASTORA SEGUROS
 • SANITAS

Retinografia

La retinografia és una tècnica que s’utilitza en medicina per obtenir fotos en color de la retina. La retina és la capa de teixit sensible a la llum que es troba a l’interior de l’ull, gràcies a la qual és possible la visió. Ens permet efectuar fotos de la retina ja sigui amb la pupil·la sense dilatar (no midriàtica) com dilatada. D’aquesta manera queda constància de com era aquesta retina en una data determinada i així controlar la seva evolució en el temps. Això és important en els miops, diabètics i glaucomatosos.

Especialitats:

Mútues:

 • ADESLAS
 • ASEFA SALUD
 • ASISA
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • GENERALI
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • GRUPO HNA
 • DIVINA PASTORA SEGUROS
 • SANITAS

Campimetria

La Campimetría visual (CV) o també anomenada Perimetría visual és un examen oftalmològic complementari que estudia les alteracions del camp visual. S’empra en el diagnòstic i control evolutiu del glaucoma i de diverses patologies retinianes així com en l’estudi de les lesions de la via òptica.

Especialitats:

Mútues:

 • ADESLAS
 • ASEFA SALUD
 • ASISA
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • GENERALI
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • GRUPO HNA
 • DIVINA PASTORA SEGUROS
 • SANITAS

Paquimetria

La paquimetria és un examen indolor que permet mesurar el gruix de la còrnia. El paquímetre és una sonda que es col·loca suaument a la part frontal de l’ull (la còrnia) i mesura el seu gruix. La paquimetria pot ajudar al seu diagnòstic, ja que el gruix corneal pot influir en les lectures de la seva pressió ocular. Amb aquesta mesura, el metge pot comprendre millor la seva lectura de la pressió intraocular i desenvolupar un pla de tractament que sigui adequat per a vostè. El procediment només pren un minut per mesurar els dos ulls. Consisteix en la tècnica de mesurament del gruix de la còrnia en diferents punts de la superfície de la mateixa. La paquimetria pot ser ultrasònica, que requereix de contacte entre la sonda de mesurament i la còrnia, i que es basa en el mateix fonament que la biometria ultrasònica. També hi ha tècniques de biometria òptica, en les que mitjançant l’ús d’un feix de llum es mesura la distància entre els reflexos provocats en les superfícies anterior i posterior de la còrnia. La paquimetria corneal resulta fonamental en la valoració del grau d’hidratació de la còrnia i en el diagnòstic i cuantificción de l’edema corneal. Tanmateix resulta essencial en la valoració preoperatòria de la cirurgia que requereix aprimar o implantar cossos artificials a l’interior de la còrnia, com ara la cirurgia refractiva corneal, l’implant de segments intracorneals, etc.

Especialitats:

Mútues:

 • ADESLAS
 • ASEFA SALUD
 • ASISA
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • GENERALI
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • GRUPO HNA
 • DIVINA PASTORA SEGUROS
 • SANITAS

Tonometria

La tonometria consisteix en la mesura indirecta de la pressió intraocular mitjançant l’ús d’un tonòmetre. La pressió intraocular és la pressió exercida pels líquids continguts a l’interior del globus ocular (humor vitri i humor aquós) sobre les estructures fermes del mateix.

Especialitats:

Mútues:

 • ADESLAS
 • ASEFA SALUD
 • ASISA
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • GENERALI
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • GRUPO HNA
 • DIVINA PASTORA SEGUROS
 • SANITAS

Electrocardiograma

Tècnica exploratòria que permet mesurar l’activitat elèctrica del cor.

Especialitats:

Mútues:

 • ADESLAS
 • ALLIANZ
 • ASEFA SALUD
 • ASISA
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • DKV
 • GENERALI
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • GRUPO HNA
 • DIVINA PASTORA SEGUROS
 • SANITAS