TERÀPIA AMB ONES DE XOC

TREDIC Centres Mèdics, amb més de 15 anys d’experiència, és un dels centres pioners a Barcelona en el tractament de patologies de l’aparell locomotor amb Ones de Xoc Extracorpòries. És un tractament que es duu a terme de forma ambulatòria a les mateixes consultes del Centre (Centre Mèdic de La Verneda).

Ondas de Choque Les ones de xoc són ones acústiques (sòniques) que, des de fa més de 30 anys, s’utilitzen en Medicina per a tractar diferents patologies i, actualment, s’utilitzen també amb èxit per a tractar patologies del sistema múscul-esquelètic.

 

MECANISME D’ACCIÓ

La teràpia amb Ones de Xoc Extracorpòries (ESWT) és un procés terapèutic conservador amb evidència científica demostrada que, a través d’un transductor, genera un estímul mecànic (energia acústica o pressió) que provoca una resposta biològica regenerativa sobre els teixits tractats: les ones de xoc estimulen la angiogènesi (formació de nous vasos sanguinis) augmentant així la producció de factors de creixement i cèl·lules mare, responsables dels processos de regeneració tissular. Amb tot això aconseguim, finalment, una disminució del dolor i una recuperació de la funcionalitat.

INDICACIONS

  1. TENDINOPATIES DEGENERATIVES

– Del manegot rotador (espatlla) amb o sense calcificacions.

– Del gluti mig del maluc (trocanteritis) amb o sense calcificacions

– Del tendó d’Aquil·les (tendinopatia aquil·lea i entesitis aquil·lea)

– De la fàscia plantar (fascitis plantar) amb o sense esperó calcani

– Epicondilitis (colze del tenista) i epitrocleitis (colze del golfista)

– Tendinosi quadricipital i rotuliana.

Indicaciones ondas de choque

 

  1. FRACTURES AMB RETRÀS DE CONSOLIDACIÓ I PSEUDOARTROSI

Les ones de xoc estimulen la formació d’os. Segons els estudis, tenen la mateixa tassa d’èxit, amb una recuperació més ràpida i menor tassa de complicacions que la cirurgia. La ISMST (International Society for Medical Shockwave Treatments) les recomana com a tractament de primera elecció en aquests casos.

  1. FRACTURES D’ESTRÈS (per sobrecàrrega)
  2. SÍNDROMES MUSCULARS I LESIONS MUSCULARS SENSE DISCONTINUITAT

Tant agudes (ja que acceleren el procés de cicatrització muscular) com cròniques (ja que redueixen el tamany dels focus de fibrosi cicatricial).

  1. NEUROMES DE MORTON

Les ones de xoc estimulen la destrucció de les terminals nervioses patològiques.

  1. OSTEONECROSI (Malalties de Kienbock, Freiberg, etc) i OSTEOCONDRITIS

 

 

Fuente: SETOC – Sociedad Española de Tratamientos con Ondas de Choque (www.setoc.es)