VISIÓ I APRENENTATGE

La vista és un sentit molt important.  Aproximadament dos terços de la informació que rebem la rebem a través dels ulls. El metge oftalmòleg s’ocupa de la salut ocular, tractant l’ull com un òrgan del nostre cos, vetllant per la seva salut, integritat, prevenint patologies, receptant medicació o intervenint quirúrgicament quan és necessari.

L’optometrista s’ocupa de l’ull des d’un punt de vista òptic, compensant l’error refractiu en cada cas i també des d’un punt de vista funcional, vetllant per la visió, que implica més habilitats que la pròpia vista.

Tenir una bona visió vol dir no veure borrós, però també requereix de veure nítid a totes les distàncies, de ser capaç de canviar l’enfoc de manera  ràpida, de mantenir la fixació en l’objecte d’interès de manera contínua, de poder seguir-lo amb les ulls, de passar la fixació d’un objecte a un altre de manera precisa i  coordinar tots dos ulls a l’hora… És a dir, cal tenir una bona eficàcia visual.

Un bon processament visual permet que la informació visual del nostre entorn siguem capaços de coordinar-la, ordenar-la, comparar-la i processar-la en el cervell, que és realment on aconseguim veure. Cal tenir també unes habilitats d’anàlisi visual i de percepció visual correctes.

A més a més, la visió cal que s’integri amb altres sentits, parlant d’integració visomotora, integració viso verbal, integració viso auditiva…

No cal assenyalar, la importància de la funció visual en el procés d’aprenentatge, tant en la lectura com en l’escriptura.

En un examen optomètric complet s’avaluen totes les habilitats visuals relacionades amb l’eficàcia visual i amb el processament d’aquesta informació visual.

Como tratar la uña encarnada