Ginecomàstia

La Ginecomàstia és l’augment del volum mamari en els homes. La ginecomàstia pot ser produïda per hipertròfia glandular, de teixit gras o una combinació d’ambdues.

Especialitats:

Mútues:

  • AEGON SEGUROS