Cobertura cutània

Englobem dins de cobertura cutània tot defecte cutani que no pugui ser tancat directament i precisi tècniques específiques per a la seva solució. Aquestes poden ser degudes a causes patològiques (extirpació de tumors, radioteràpia, etc…) o accidentals. La complexitat de la tècnica dependrà de l’exposició o no de teixits nobles (cartílag, os, tendó, nervis i/o vasos sanguinis). Així doncs, la complexitat de la cirurgia anirà des de l’empelt de pell en els casos sense exposició d’estructures nobles, fins a la mobilització de penjolls pediculats o microquirúrgics en els quals si que existeix exposició d’aquestes estructures i precisen major qualitat de teixits per a la seva cobertura.

Especialitats:

Mútues:

  • AEGON SEGUROS