Medicina Estètica

L’objectiu principal de la Medicina Estètica és millorar l’aspecte i l’aparença d’una persona amb mètodes mínimament invasius, sense necessitat de recórrer a la cirurgia. No obstant això, l’augment de la complexitat dels diferents tractaments i tècniques, requereixen que siguin practicades per personal mèdic qualificat en centres acreditats

Equip Mèdic: