Aparell Digestiu

Aparell Digestiu és l’especialitat mèdica que s’ocupa de l’atenció, diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell digestiu i òrgans associats, conformat per: esòfag, estómac, fetge i vies biliars, pàncrees, intestí prim (duodè, jejú, ili), còlon i recte.

Equip Mèdic:

Mútues:

 • ADESLAS
 • AGRUPACIÓ
 • ALLIANZ
 • Agrupació (LATINA)
 • ASEFA SALUD
 • AXA
 • CASER SALUD
 • CIGNA
 • CLINICUM
 • DKV
 • GENERALI
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • FIATC SEGUROS
 • DIVINA PASTORA SEGUROS
 • SERSANET
 • VITAL SEGURO

Urologia i Andrologia

La urologia és una especialitat medico-quirúrgica que s’ocupa de l’estudi, el diagnòstic i el tractament de les patologies que afecten l’aparell urinari i retroperitoneu dels dos sexes i a l’aparell reproductor masculí, sense cap límit d’edat.

Proves i tractaments:

Mútues:

 • ADESLAS
 • AEGON SEGUROS
 • AGRUPACIÓ
 • Agrupació (LATINA)
 • ALLIANZ
 • ASEFA SALUD
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • ATLANTIDA
 • AVANTSALUD
 • AXA
 • CIGNA
 • CLINICUM
 • COSALUD
 • DKV
 • FIATC SEGUROS
 • GENERALI
 • GRUPO HNA
 • MAPFRE SALUD
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • SANITAS
 • SHARED CARE
 • VITAL SEGURO

Urgències

El Servei d’urgències dóna resposta a l’aparició fortuïta (imprevist o inesperat) en qualsevol lloc o activitat d’un problema de causa diversa i gravetat variable que genera la consciència d’una necessitat imminent d’atenció per part del subjecte que el pateix o de la seva família.

Mútues:

 • ADESLAS
 • AEGON SEGUROS
 • AGRUPACIÓ
 • Agrupació (LATINA)
 • ALLIANZ
 • ASEFA SALUD
 • ASISA
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • ATLANTIDA
 • AVANTSALUD
 • AXA
 • CASER SALUD
 • CIGNA
 • CLINICUM
 • COSALUD
 • DIVINA PASTORA SEGUROS
 • DKV
 • FIATC SEGUROS
 • GENERALI
 • GRUPO HNA
 • MAPFRE SALUD
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • MUTUA MANRESANA
 • SANITAS
 • SERSANET
 • SHARED CARE
 • VITAL SEGURO

Traumatologia i cirurgia ortopèdica

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia del Centre Mèdic TREDIC El Masnou ofereix una atenció integral orientada a la prevenció, diagnòstic i tractament de les patologies de l’aparell locomotor.

Els seus membres gaudeixen d’una àmplia experiència i formació, desenvolupant les més modernes teràpies mèdiques i els tractaments quirúrgics més contrastats.

S’ofereix una atenció personalitzada durant totes les etapes del desenvolupament, des de la ortopèdia pediàtrica fins a la prevenció i tractament de l’artrosi, incloent les teràpies més avançades en traumatologia esportiva.

 

Mútues:

 • ADESLAS
 • AEGON SEGUROS
 • AGRUPACIÓ
 • Agrupació (LATINA)
 • ALLIANZ
 • ASEFA SALUD
 • ASISA
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • ATLANTIDA
 • AVANTSALUD
 • AXA
 • CASER SALUD
 • CIGNA
 • CLINICUM
 • COSALUD
 • DIVINA PASTORA SEGUROS
 • DKV
 • FIATC SEGUROS
 • GENERALI
 • GRUPO HNA
 • MAPFRE SALUD
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • MUTUA MANRESANA
 • SANITAS
 • SERSANET
 • SHARED CARE
 • VITAL SEGURO

Psicologia

La Psicologia Clínica és una especialitat de la Psicologia que s’ocupa del comportament i els fenòmens psicològics i relacionals implicats en els processos de salut-malaltia dels éssers humans. El seu objectiu és el desenvolupament i l’aplicació de principis teòrics, mètodes, procediments i instruments per a observar, comprendre, predir, explicar, prevenir i tractar trastorns mentals, alteracions i trastorns cognitius, emocionals i de comportament, malestar i malalties en tots els aspectes de la vida humana, així com la promoció de la salut i el benestar personals i de la societat.

Podologia

La podologia és la branca de la medicina que s’encarrega de la prevenció, el tractament i la rehabilitació de totes les alteracions del peu adult i infantil, de forma integral i des de diferents perspectives amb la finalitat de poder atendre la patologia de forma més global i eficaç.

Mútues:

 • ADESLAS
 • AGRUPACIÓ
 • Agrupació (LATINA)
 • ALLIANZ
 • ASEFA SALUD
 • ASISA
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • ATLANTIDA
 • AXA
 • CASER SALUD
 • CIGNA
 • CLINICUM
 • COSALUD
 • DIVINA PASTORA SEGUROS
 • FIATC SEGUROS
 • GENERALI
 • GRUPO HNA
 • MAPFRE SALUD
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • SANITAS
 • SHARED CARE
 • VITAL SEGURO

Pediatria

La pediatria és l’especialitat mèdica que estudia el nen i les seves malalties. Cronològicament, la pediatria abasta des del naixement fins a l’adolescència.

Mútues:

 • ADESLAS
 • AEGON SEGUROS
 • AGRUPACIÓ
 • Agrupació (LATINA)
 • ALLIANZ
 • ASEFA SALUD
 • ASISA
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • AVANTSALUD
 • ATLANTIDA
 • AXA
 • CASER SALUD
 • CIGNA
 • CLINICUM
 • COSALUD
 • DIVINA PASTORA SEGUROS
 • DKV
 • FIATC SEGUROS
 • GENERALI
 • GRUPO HNA
 • MAPFRE SALUD
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • MUTUA MANRESANA
 • SANITAS
 • SERSANET
 • SHARED CARE
 • VITAL SEGURO

Otorinolaringologia

La Otorinolaringologia és l’especialitat mèdica que s’encarrega de l’estudi tant mèdic com quirúrgic, de les malalties de l’oïda, les vies aéreorespiratorias superiors i part de les inferiors, incloent nas, sinus paranasals, faringe i laringe.

Mútues:

 • ADESLAS
 • AEGON SEGUROS
 • AGRUPACIÓ
 • Agrupació (LATINA)
 • ALLIANZ
 • ASEFA SALUD
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • ATLANTIDA
 • AXA
 • CASER SALUD
 • CIGNA
 • CLINICUM
 • COSALUD
 • DIVINA PASTORA SEGUROS
 • DKV
 • FIATC SEGUROS
 • GRUPO HNA
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • SANITAS
 • SHARED CARE
 • VITAL SEGURO

Osteopatia

L’osteopatia és una disciplina la màxima resideix en la visió holística del cos humà, entenent aquest com una unitat, i no com un conjunt independent d’òrgans i estructures. Partint d’aquesta premissa, els tractaments osteopàtics s’encaminen a l’alleujament de la malaltia a través de la recuperació de l’equilibri orgànic general. A aquest concepte se suma l’aplicació de l’homeòstasi, és a dir, la propietat dels organismes vius per mantenir una condició estable compensant els intercanvis interns i externs (metabolisme), com ara l’autoregulació de la temperatura o dels nivells corporals de pH . Amb aquests antecedents, trobem en l’osteopatia un instrument dedicat a preservar totes les funcions orgàniques en la seva perfecta activitat (sistema cardiovascular, respiratori, nerviós, limfàtic, múscul esquelètic …). Per a qui està indicada l’osteopatia? Gràcies al concepte holístic de l’osteopatia (que entén el cos com un tot), el seu ús està recomanat per a una àmplia varietat de trastorns i alteracions orgàniques: • Osteo-articulars i musculoesquelètiques: esquinços, contractures, tendinitis, radiculopaties (pèrdua de sensibilitat), malalties fruit de dismetries estructurals (membres de diferents longituds), etcètera. • Digestives: còlon irritable, meteorisme, restrenyiment, gasos, hèrnia de hiat, gastritis … • Genito-Urinàries: incontinència, amenorrea, dismenorrea, cistitis, trastorns menopàusics i altres. • Sistema respiratori: asma, tos, bronquitis … • Neuronals: cefalees de diferents orígens, neuràlgia trigeminal, migranyes tensionals. • Pediatria. • Postoperatoris. • Trastorn del son, fatiga, vertígens, cansament generalitzat, estrès, ansietat, etcètera. • Obstetrícia.

Equip Mèdic:

Oftalmologia

La Oftalmologia és una especialitat medicoquirúrgica que estudia les malalties de l’ull i el seu tractament, incloent el globus ocular, la seva musculatura, el sistema lacrimal i les parpelles.

Mútues:

 • ADESLAS
 • AEGON SEGUROS
 • AGRUPACIÓ
 • Agrupació (LATINA)
 • ALLIANZ
 • ASEFA SALUD
 • ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
 • ATLANTIDA
 • AVANTSALUD
 • AXA
 • CASER SALUD
 • CIGNA
 • CLINICUM
 • COSALUD
 • DIVINA PASTORA SEGUROS
 • DKV
 • FIATC SEGUROS
 • GENERALI
 • GRUPO HNA
 • MAPFRE SALUD
 • MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
 • MUTUA MANRESANA
 • SANITAS
 • SERSANET
 • SHARED CARE
 • VITAL SEGURO