Dolor de taló, ¿Esperó calcani o fascitis plantar?

La talàlgia o dolor al taló és la lesió més freqüent al peu. Segons el seu origen, les podem classificar en diferents grups:

  • Neurològiques: principalment ocasionades per una lesió o un atrapament nerviós que es veu reflectit al peu, tot i que la lesió pot trobar-se en el propi peu o a nivells superiors (columna vertebral, per exemple).

  • Metabòliques: ocasionades per malalties reumàtiques, gota, diabetis o hipotiroïdisme entre d’altres.
  • Mecàniques: ocasionades per un excés de pes, tenir un peu excessivament pla o molt buit, sobreús en la pràctica esportiva o en l’activitat laboral.

La fàscia plantar és una fina banda de teixit aponeuròtic que discorre per la planta del peu i abasta des del taló fins els caps dels metatarsians. Es tracta d’un teixit elàstic, principalment compost per col·lagen entre altres substàncies.

La fàscia plantar, té una funció molt important a nivell biomecànic, sent la responsable de protegir els metatarsians, mantenir l’arc plantar i actuar com amortidor al caminar per estalviar energia. A causa de l’excés de pes, passar moltes hores de peu, o a una errada mecànica com pot ser la hiperpronació, la fàscia plantar pot inflamar- se i degenerar, donant lloc a l’aparició d’una fascitis plantar.

Diagnòstic diferencial:

Moltes vegades, confonem l’esperó calcani amb la fascitis plantar. Quan es realitzar una radiografia observem que apareix una petita ossificació al tubercle postero-intern del calcani podrem dir que hi ha un esperó calcani, però la fascitis plantar no apareix en rx hem de fer una ecografia per veure una inflamació de la fàscia plantar, algun trencament o canvis en el patró de la mateixa, llavors parlarem de fascitis plantar. La radiologia simple no és de cap utilitat en el diagnòstic de la fascitis plantar, sent necessari recórrer a l’ecografia o la ressonància magnètica (RM) per a un correcte diagnòstic dels nostres pacients. Tot i que la majoria de les vegades podem arribar a un diagnòstic encertat a través de l’anamnesi i una bona exploració clínica, és de vital importància recórrer a alguna d’aquestes proves diagnòstiques per poder administrar el tractament més adequat.

Tractament podològic:

El primer pas per poder plantejar una solució al mal de taló seria visitar al seu podòleg que li faci una exploració biomecànica amb un estudi de la trepitjada (anàlisis biomecànic) i li diagnostiqui adequadament. Un cop diagnosticat podrem plantejar-li el millor tractament per a la fascitis plantar en base a les necessitats del seu cas concret. Normalment es proposa tractament mitjançant suports plantars (plantilles personalitzades) i tractament de fisioteràpia. Les plantilles a mida intentaran compensar el defecte biomecànic d’estar produint la lesió, i el treball amb el seu fisioterapeuta l’ajudarà a millorar l’elasticitat de la musculatura adjacent, relaxarà els teixits.

Si el primer esglaó no ha estat efectiu o el pacient vol accelerar el període de recuperació, podem recórrer a les infiltracions Eco guiades. A la infiltració per la fascitis plantar es solen utilitzar antiinflamatoris i corticoides, col·lagen i factors de creixement (plasma ric en plaquetes (PRP)) sota control ecogràfic per obtenir resultats més satisfactoris.

Ens els pitjors del casos i en molt poques ocasions cal fer una petita intervenció quirúrgica.

Si tens dolor de talons no dubteu en concertar una visita amb podologia.

Article del Sr. Marc García del Servei de Podologia de TREDIC